Chief Conveners


Dr. N.K. Chandrababu

Dr. J Raghava Rao

Nodal Convener

Shri. G. Chandrasekar

Core TeamDr. E. Ravindranath


Dr. Subhendu Chakrabarti


Shri. P. Saravanan


Shri. KC Velappan


Shri. S. Mathivanan


Dr. T. Narasimhaswamy


Dr. Swarna V. Kanth


Dr. K Phebe Aaron


Dr. B. Madhan


Dr. A Gnanamani


Dr. R. Aravindhan